Gimnazjum


Kadra nauczycieli Katolickiego Gimnazjum

 

 • mgr Dominika Ogrodnik-Jendrzejczak - język polski, wychowawca klasy I
 • mgr Joanna Grajewska-Wróbel - historia
 • mgr Katarzyna Zaprzelska - język angielski
 • mgr Katarzyna Kudełko - język niemiecki
 • Anna Jacek - matematyka i informatyka
 • mgr inż. Marzenna Zarębska
 • mgr Katarzyna Brodowska - geografia
 • mgr Bogusława Ossowska - muzyka i plastyka
 • mgr Marzena Tomik - wychowanie fizyczne i instruktor nauki pływania
 • ks. Krzysztof Kuszka - religia
 • mgr Grzegorz Pyrek - fizyka

 

 

LISTA LEKTUR Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY I-III

DLA GIMNAZJUM KATOLICKIEGO

 

Klasa I

1. Homer Iliada, Odyseja - fragmenty

2. Wybrane mity greckie

3. Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości)

4. Pieśń o Rolandzie - fragmenty

5. Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy

6. Jan Kochanowski - wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII)

7. William Szekspir - Romeo i Julia

8. Molier - Skąpiec

9. Schmitt Eric Emmanuel - Oskar i pani Róża

 

Klasa II

1. Ignacy Krasicki - wybrane bajki

2. Aleksander Fredro - Zemsta

3. J. Słowacki - Balladyna

4. Adam Mickiewicz - wybrane ballady, Dziady cz. II, Reduta Ordona

5. K. Dickens - Opowieść wigilijna

6. Bolesław Prus - Kamizelka

7. Agata Christie - wybrany utwór detektywistyczny

 

Klasa III

1. Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze

2. Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

3. Ida Fink - Skrawek czasu

4. Stanisław Lem - wybrane opowiadanie

5. Dorota Terakowska - Poczwarka

6. Sławomir Mrożek - Wesele w Atomicach

7. Antoine Saint Exupery - Mały Książę

8. Andrzej Sapkowski - wybrane opowiadania

9. Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty lub całość)

DOKUMENTY TWORZĄCE SZKOŁĘ

[pobierz] 0.1 MB gimnazjum-statut-luty-2014

STATUT KATOLICKIEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

[pobierz] 0.1 MB gimnazjum_program_wychowawczy
[pobierz] 0.1 MB gimnazjum_profilaktyka
[pobierz] 0.1 MB kg-sr-wso
[pobierz] 0.1 MB programy_nauczania

Pomysł, aby powstało Katolickie Gimnazjum, zrodził się podczas jednego z zebrań rodziców uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej, którzy zaczęli się zastanawiać, gdzie dalej będą kształcić się ich dzieci. Jako pierwsi, w grudniu 2012r. zgłosili się rodzice Gabrysi Skowronek, którzy chcieli zapisać córkę do gimnazjum. Jak wspomina Pani dyrektor, Joanna Grajewska - Wróbel, stało się to inspiracją do podjęcia działań na rzecz powołania nowej

szkoły.

W marcu 2013r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Uchwałą nr 3/2013 z dnia 06.03.2013 powołał Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. W kwietniu szkole został nadany Statut. Natychmiast rozpoczął się nabór oraz wszelkie działania związane z tą

inicjatywą. 26.06. 2013r. dokonano wpisu o numerze 1/2013 do Ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych KGSRK AK w Piekarach Śląskich. Należy tutaj zaznaczyć, iż nasza szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Od września do klasy pierwszej uczęszcza czworo uczniów: Patryk Gałecki, Gabriela Skowronek, Małgorzata Szewczyk i Dominika Podsiadły. Wychowawczynią została p. Dominika Ogrodnik - Jendrzejczak. Zarówno rodzice, jak i sami gimnazjaliści, są bardzo zadowoleni z wyboru szkoły. Wszyscy czują się tutaj bezpiecznie. W szkole znajdują doskonałe warunki, sprzyjające zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i talentów. Gimnazjaliści stanowią zgrany zespół, bardzo szybko się zaprzyjaźnili, potrafią współpracować. Są pomysłowi i kreatywni. Mają różne pasje: turystyka, pływanie, siatkówka, śpiew, sztuka. Są świadomi spoczywających na nich obowiązków. To oni są niejako prekursorami, wpływającymi na przyszły kształt szkoły.